Risknivåer

Ofta pratar man olika risknivåer när man ska spara pengar. Du ska välja hur mycket du potentiellt vill vinna, men som med allt annat i livet så brukar det också innebära en lika stor risk att förlora i samma proportion.

Vi ska därför titta närmare på några olika sparformer.

Tryggt sparande

Sparkonto/högräntekonto. Om du vill spara tryggt kan du spara dina pengar på ett högräntekonto som omfattas av den statliga insättningsgarantin. Då löper du ingen som helst risk att förlora pengar på ditt sparande. Om du vill få en riktigt hög ränta kan du spara på ett högräntekonto som inte omfattas av den statliga insättningsgarantin, men då riskerar du att förlora dina sparpengar om företaget går i konkurs. Tack och lov finns det kreditinstitut och nischbanker som är riktigt stabila trots att de inte omfattas av insättningsgarantin.

Riksgäldsparande. Det är extremt tryggt att placera pengar i statens premieobligationer och statspapper. När du placerar dina pengar i statspapper som statsobligationer, statsskuldväxlar och realränteobligationer binder du dina pengar en viss tid och får en förutbestämd ränta och om du köper premieobligationer kan du vinna pengar.

Sparande med viss risk

Aktieobligationsindex. Du kan även kombinera aktier och obligationer genom att använda ett så kallat aktieobligationsindex. Fördelen med ett aktieobligationsindex är att du får en bra avkastning om börsen går upp eftersom du äger aktier och inte förlorar något om börskurserna går ner tack vare obligationerna.

Blandfonder. När du placerar pengar i en blandfond investerar du i både aktier och räntepapper. En blandfond har en något större risk än ett aktieobligationsindex, men är också en relativt trygg sparform. Ditt aktieinnehav ökas när börsen går upp och om börskursen går ner placeras en större del av dina investerade pengar i räntepapper.

Högrisksparande

Aktier. Att investera i aktier är ett risktagande. Du kan förlora pengar men du kan även tjäna riktigt stora pengar på dina aktier. Om du ska investera i aktier bör du ha en viss kunskap om aktier och följa börsens svängningar. Många gånger kan det emellertid vara bra att tänka långsiktigt och vänta ut en nedgång och inte sälja aktierna direkt. Om du inte kan så mycket om aktier kan du alltid konsultera en rådgivare eller en bankman.

Råvaror. Du kan investera i råvaror via fonder, ETF:er eller genom certifikat. Här krävs det också lite kunskap eller en bra rådgivare, men du kan tjäna riktigt stora pengar på att investera i råvaror. Ett litet tips bara: investera i guld om vi har dåliga tider framför oss. Guld tenderar nämligen alltid att gå upp i pris om världsekonomin är dålig.